Tarieven Psychosomatiek Birgitte IJntema Claessen

Tarieven psychosomatische fysiotherapie master niveau 2023

OOK DIT JAAR BLIJF IK ONDER HET LANDELIJK GEADVISEERDE EN BEREKENDE SPECIALISTEN TARIEF. Ik heb het tarief wel hierop aangepast.

Ik heb ervoor gekozen om contractvrij te werken en geen contracten met ziektekosten verzekeraars meer aan te gaan. Dit is een bewuste keuze en zal de zorg die ik u bied ten goede komen. In mijn ogen is het een meerwaarde in de vorm van meer aandacht en tijd voor u, aangezien ik de extra tijd die ik anders verplicht aan onnodige administratie zou moeten besteden, nu voor uw inhoudelijke behandeling kan gebruiken. Dit is zowel een kwaliteit als effectiviteit verbetering.

U krijgt na de behandeling een factuur die u binnen 14 dagen dient te betalen. Achteraf kunt u de rekening, afhankelijk van uw polis, indienen bij uw zorgverzekeraar, aangezien ik voldoe aan de door hun gestelde voorwaarden hiervoor. Bij uw zorgverzekeraar kunt u opvragen welk percentage zij zullen vergoeden en welk deel u zelf moet betalen. Dit varieert per verzekeraar en kan ieder jaar veranderen. Dit dient u zelf in de gaten te houden. Psychosomatische Fysiotherapie, is een verbijzondering die valt onder fysiotherapie die vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  • BIG geregistreerd ; nr 09033364004
  • Geregistreerd in het KFR NL (kwaliteitsregister fysiotherapie NL) als psychosomatisch en algemeen fysiotherapeut.
  • AGB codes; 04069691/04086910
  • KvK nr ; 78648416

Ik ben oa aangesloten bij

Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP).


Tarieven

Telefonisch informatie gesprek/tijdens aanmelding max. 10min gratis

Psychosomatische fysiotherapie – intake en onderzoek 50 min. € 80,00
Psychosomatische fysiotherapie –reguliere sessie 45 min. € 70,00
Psychosomatische fysiotherapie - verkorte sessie 30 min. € 50,00
Psychosomatische fysiotherapie - e-consult/beeldbel. 30 min. € 50,00
Psychosomatische fysiotherapie - aan huis 60 min. incl. reistijd € 90,00

Verslaglegging aan derden (kort) € 60,00
Verslaglegging aan derden (lang) € 90,00
Niet nagekomen afspraak ( afmelding binnen 24 uur) € 25,00