Psychosomatische Fysiotherapie en Coaching Adem Ontspanning Massage
Persoonlijke Intuïtieve ontwikkeling - revalidatie
voor
kinderen, jongeren en volwassenen.

Tarieven Psychosomatische Fysiotherapie Master Niveau

2024

Ik heb er dit jaar voor gekozen om de landelijk verhoging van het KNGF/PSF geadviseerde specialisten tarief te volgen.

Verder heb ik besloten om contractvrij te blijven werken. De praktijk sluit geen contracten met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze en zal de zorg die ik u bied ten goede komen. In mijn ogen is het een meerwaarde in de vorm van meer aandacht en tijd voor u, aangezien ik de extra tijd die ik anders verplicht aan onnodige administratie zou moeten besteden, nu voor uw inhoudelijke behandeling kan gebruiken. Dit is zowel een kwaliteit als effectiviteit verbetering.

U krijgt na de behandeling een factuur die u zelf binnen 14 dagen aan de praktijk dient te betalen. Hierna kunt u de rekening, afhankelijk van uw polis, indienen bij uw zorgverzekeraar, aangezien ik voldoe aan de door hun gestelde voorwaarden hiervoor. Bij uw zorgverzekeraar kunt u opvragen welk percentage zij zullen vergoeden en welk deel u zelf moet betalen. Dit varieert per verzekeraar en kan ieder jaar veranderen. Dit dient u zelf in de gaten te houden. Psychosomatische Fysiotherapie, is een verbijzondering die valt onder fysiotherapie die vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Verder is het in sommige gevallen ook mogelijk om de kosten die niet door de zorgverzekering vergoed worden in te dienen bij uw belastingaangifte onder de noemer ; zorgkosten. Aanvullend zijn er ook werkgevers die deze niet vergoede kosten willen dekken. Zorg goed voor uzelf en kijk waar er mogelijkheden zijn. Verder blijft het in mijn ogen altijd goed om zelf te investeren in uw gezondheid.

  • BIG geregistreerd ; nr 09033364004
  • Geregistreerd bij KNGF/KRF NL als Psychosomatisch en Algemeen fysiotherapeut.
  • AGB codes; 04069691/04086910
  • KvK nr ; 78648416

Ik ben oa aangesloten bij

Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP)
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KRF NL
De mindful Fysiotherapeut


Tarieven 2024

Telefonisch informatie tijdens aanmelding 10 min. gratis

Psychosomatische fysiotherapie - intake, onderzoek,1e advies/beh. 60 min. € 95,00
Psychosomatische fysiotherapie - lange specialisten psf sessie 45 min. € 75,00
Psychosomatische fysiotherapie - korte specialisten psf sessie 30 min. € 55,00
Psychosomatische fysiotherapie - e-consult/beeldbellen 30 min. € 55,00
Psychosomatische fysiotherapie - aan huis incl. reistijd 60 min. €100,00

Verslaglegging schriftelijk/informatie verstrekking aan derden 60 min. € 80,00
Niet nagekomen afspraak ( afmelding binnen 24 uur) € 30,00